เป็นระบบการก่อสร้างอาคารโดยใช้ โครงเหล็กถัก อาคาร โกดัง โรงงาน เดิมมักใช้ระบบนี้ ปัจจุบันมีแบบอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติดีกว่า

คุณสมบัติเด่นของอาคารโครงเหล็กถัก

1. ราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ

2.ความแข็งแรงทนทาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ