เป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างอาคารที่อยู่ใต้ดิน มีผลต่อการับน้ำหนักของตัวอาคาร Siamtechunited เลือกใช้โครงสร้าง คอนกรีต เสริมเหล็กแท้ เพราะอยู่ในชั้นดินที่มีความชื้น จึงต้องมีคุณสมบัติในการทนต่อความชื้น ได้เป็นอย่างดี